تحولی بزرگ در ساخت ریز تراشه های سیلیکونی

ارسال شده در: صنعت, نیمه هادی | 0

فناوری جدید و شگفت انگیز تقویت شدت موج نور روی ریز تراشه‌های سیلیکونی می‌تواند روزی به عنوان پایه و اساسی برای توسعه و تقویت فناوری‌های قوی‌تر پردازنده امواج محسوب شوند.